środa, 29 kwietnia 2020

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w MiłosławiuCzy wiecie dlaczego nasza szkoła nosi imię Wiosny Ludów? 

30 kwietnia 1848 roku pod Miłosławiem stoczono bitwę. Nie była to zwykła bitwa. Były to ruchy rewolucyjne w imię wolności i demokracji zwane potocznie Wiosną Ludów. 
W 1969 roku nadano Szkole Podstawowej w Miłosławiu imię Wiosny Ludów dla uczczenia bohaterstwa polskich powstańców.

KALENDARIUM


1845 - wyznaczenie gruntu pod budynek szkoły w Miłosławiu i powołanie komitetu budowy

1846 - 1848 budowa 4-izbowej szkoły przy ulicy Zamkowej wg projektu ówczesnego właściciela        dóbr miłosławskich - Seweryna Mielżyńskiego

1897 - rozbudowa szkoły o dalsze cztery pomieszczenia

1900 - wprowadzenie przez zaborcę obowiązku nauczania wszystkich przedmiotów w języku niemieckim

1901 - 1904 - przystąpienie uczniów szkoły miłosławskiej do strajku szkolnego w obronie mowy polskiej

1906 - 1907 - udział uczniów w drugiej fali strajków przeciw polityce pruskiego zaborcy

1919 - utworzenie po ukończeniu I wojny światowej 7 - klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej dla wszystkich uczniów bez względu na wyznanie i narodowość

1927 - nadanie pierwszego sztandaru 

1940 - przeniesienie szkoły do Bugaju, a następnie do Białego Piątkowa (przeznaczenie budynku przy ulicy Zamkowej na szkołę niemiecką)

1945 - po zakończeniu II wojny światowej - ponowne otwarcie szkoły przy ulicy Zamkowej

1963 - rozpoczęcie odbudowy zniszczonego podczas wojny pałacu Kościelskich na potrzeby szkoły

1969 - uroczyste nadanie szkole imienia Wiosny Ludów i ustalenie rocznicy bitwy pod Miłosławiem Świętem Patrona Szkoły

1969 - oddanie nowego budynku szkolnego w odbudowanym pałacu

1972 - przekształcenie Szkoły Podstawowej w Miłosławiu w jedną z dwunastu zbiorczych szkół gminnych w Polsce

30 IV 1979 - uroczystość wręczenia nowego sztandaru ufundowanego przez społeczność w Miłosławiu

1987 - oddanie do użytku oficyny pałacowej i otwarcie w niej biblioteki pałacowej

1999 - przekazanie pałacu na potrzeby powstałego w Miłosławiu gimnazjum

2001 - uroczyste obchody 100 rocznicy strajków dzieci miłosławskich

XII 2001 - oddanie pomieszczeń lekcyjnych - I modułu szkoły

I IX 2004 - oddanie do użytku II i III modułu szkoły w Bugaju

I IX 2011 - otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Miłosławiu                                          
Przypomnijmy sobie słowa HYMNU SZKOŁY:

Ojczyzna nasza to wieś i miasto
i las co szumi piosnkę o zmroku.
Obłok i słońce , co świeci jasno,
zboże co w polu rośnie wysoko. 2x
Ojczyzna nasza to dom i szkoła
i szara wstęga i drogi za domem
I wszystko,wszystko co jest dokoła
tak bliskie sercu drogie znajome. 2x
To mowa którą,od dziecka znamy
to ludzie których nikt nie pokona.
Gorącym sercem Ciebie kochamy
Nasza Ojczyzno-ziemio rodzona. 2x

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza